Čo je náhradné plnenie?

Čo je náhradné plnenie?

Spoločnosť alebo firma, ktorá zamestnáva viac ako 20 zamestnancov je povinná, podľa Zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti, zamestnávať 3,2 % zdravotne postihnutých občanov.

Ak tak neurobí, musí za každého takéhoto chýbajúceho zamestnanca zaplatiť odvod štátu za neplnenie si povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím. Druhou možnosťou je využiť náhradné plnenie a zadať zákazku alebo odobrať výrobky a služby chránenej dielne, ktorá zamestnáva ľudí so zdravotným postihnutím, od občana so ZŤP alebo od zamestnávateľa, ktorého zamestnanci sú občanmi so ZŤP.

2023

POPLATOK ZA NEZAMESTNÁVANIE JEDNEJ OSOBY SO ZPS: 1540,- €

NÁHRADNÉ PLNENIE = SUMA, ZA KTORÚ JE POTREBNÉ
NAKÚPIŤ, NA ZRUŠENIE POPLATKU: 1369,- €

AK VYUŽIJETE NÁHRADNÉ PLNENIE, ZÍSKATE PRODUKTY ALEBO SLUŽBY V HODNOTE 1369,- €
A UŠETRÍTE ĎALŠÍCH 171,- € NA POPLATKU.

Kalkulačka náhradného plnenia