Polygon 1

Služby našej chránenej dielne

KREATÍVNA GRAFIKA - PRO3M chránená dielňa

KREATÍVNA GRAFIKA

VEĽKOPLOŠNÁ TLAČ - PRO3M chránená dielňa

VEĽKOPLOŠNÁ TLAČ

VÝROBA OBALOV - PRO3M chránená dielňa

VÝROBA OBALOV

POTLAČ TEXTILU - PRO3M chránená dielňa

POTLAČ TEXTILU

NAŽEHĽOVANIE - PRO3M chránená dielňa

NAŽEHĽOVANIE

GRAVÍROVANIE - PRO3M chránená dielňa

GRAVÍROVANIE

Polygon 1

Služby našej chránenej dielne

KREATÍVNA GRAFIKA - PRO3M chránená dielňa

KREATÍVNA GRAFIKA

VEĽKOPLOŠNÁ TLAČ - PRO3M chránená dielňa

VEĽKOPLOŠNÁ TLAČ

VÝROBA OBALOV - PRO3M chránená dielňa

VÝROBA OBALOV

POTLAČ TEXTILU - PRO3M chránená dielňa

POTLAČ TEXTILU

NAŽEHĽOVANIE - PRO3M chránená dielňa

NAŽEHĽOVANIE

GRAVÍROVANIE - PRO3M chránená dielňa

GRAVÍROVANIE

Nakupovať v chránenej dielni sa oplatí!

Nakupovať v chránenej dielni sa oplatí!

Zamestnávame prevažne ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí odvádzajú veľmi kvalitnú a profesionálnu prácu.

Povinnosť zamestnávať zdravotne postihnutých ľudí majú podľa zákona č.389/ 2006 Z.z. o službách zamestnanosti, všetky spoločnosti zamestnávajúce viac ako 20 zamestnancov. Zamestnávatelia, ktorí nezamestnávajú takýchto pracovníkov, musia štátu zaplatiť odvod za každého chýbajúceho zdravotne postihnutého zamestnanca.

Ak sa chcete povinnému odvodu vyhnúť, stačí využiť služby chránenej dielne.

Polygon 1

Naši zákazníci si naše služby vážia…

Lunys logo - PRO3M chránená dielňa
Koft logo - PRO3M chránená dielňa
Tatraclima logo - PRO3M chránená dielňa
Vysoké Tatry región - PRO3M chránená dielňa
Úrad pre reguláciu hazardných hier - PRO3M chránená dielňa
Polygon 1

Naši zákazníci si naše služby vážia…

Lunys logo - PRO3M chránená dielňa
Koft logo - PRO3M chránená dielňa
Tatraclima logo - PRO3M chránená dielňa
Vysoké Tatry región - PRO3M chránená dielňa
Úrad pre reguláciu hazardných hier - PRO3M chránená dielňa